Tähelepanu käibedeklaratsiooni täitmisel

Käibedeklaratsiooni täitmisel tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et uue käibemaksuseaduse kohaselt käsitatakse erinevalt kauba võõrandamist liikmesriikide isikutele ja kauba võõrandamist ühenduseväliste riikide isikutele. Kauba võõrandamisel teiste liikmesriikide isikutele ei ole tegemist kauba ekspordiga, selle kohta ei vormistata ekspordi tollideklaratsiooni ja käivet ei näidata kauba ekspordi real lahtris 3.2. Kauba ekspordi real lahtris 3.2 näidatakse ainult selliste kaupade käivet, mille puhul kaup viiakse välja ühenduse territooriumilt, st lahtri summas kajastatakse üksnes kauba eksport KMS § 5 lõigete 2 ja 4 tähenduses (tax-free).
Kauba võõrandamisel teise liikmesriigi maksukohustuslasele koos selle toimetamisega teise liikmesriiki, näidatakse käivet käibedeklaratsiooni lahtris 3.1 “kauba ühendusesisene käive”. Kauba ühendusesisene käive on sätestatud KMS § 7 lõikes 1.

Käibedeklaratsiooni täitmisel tuleks jälgida ka seda, et lahtrite 3.1 või 3.2 täitmisel oleks täidetud ka lahter 3. Deklaratsiooni täitmise juhendi kohaselt peab lahtris 3 näidatud summas sisalduma nii lahtris 3.1 kui ka lahtris 3.2 näidatud summad. Samuti tuleb jälgida seda, et kauba ühendusesisese käibe aruande esitamisel peab selle perioodi käibedeklaratsioonidel olema täidetud lahter 3.1 ja aruannet ning deklaratsiooni tuleks ka omavahel võrrelda vältimaks olukorda, kus kauba ühendusesise käibe aruanne on esitatud, kuid selle perioodi käibedeklaratsioonides puudub kauba ühendusesisene käive või vastupidi, käibedeklaratsioonides on näidatud kauba ühendusesisest käivet, aga kauba ühendusesisese käibe aruanne on jäänud esitamata.Tagasi | Üles