XML andmetabeli täitmise juhend

Oluline erinevus 2006. aastaga võrreldes on teise aadressi lisandumine, sellega seoses on täitmise reeglid keerulisemaks läinud.
Aadresse on kaks, asukoha- ja residendiriigiaadress, neist esimene on täitmiseks kohustuslik.
Täitmise reeglid:

  • üldjuhul täidetakse ainult asukohariik ja sealne aadress.
  • juhul kui klient on esitanud residentsustõendi, märgitakse residentsustõendi andmed residendiriigi ja sealse aadressi lahtritesse ning asukohariigi ja sealse aadressi andmed täidetakse ikkagi teadaolevate asukoha andmetega.
Aadressi andmete puhul on oluline juhinduda aadressi märkimise eesmärgist - aadress märgitakse tulusaaja isiku identifitseerimiseks riigis, kuhu info saadetakse. Info saatmisel valitakse sihtriik loogika järgi, et kui on teada tulusaaja residendiriik, siis saadetakse info residendiriiki, kui on teada vaid asukohariik, siis viimasesse. Seega on kõige olulisem tuvastada ja märkida aadress just selles riigis, kuhu maksuinfo saadetakse. Muu aadressi (elukoha, kontakt vms) olemasolul märgitakse asukohaaadressiks see muu aadress, residendiriigi aadressiks aadress residendiriigis.Tagasi | Üles