Asud siin: Erakliendile Metsainfo Metsainfo


Metsainfo

1. jaanuarist 2007 kehtima hakanud uue metsaseaduse ning keskkonnaministri määruse nr 84 kohaselt on mitmeid muudatusi raieõiguse ja metsamaterjali andmete esitamisel.

Seni pidid metsaga tegelevad äriühingud esitama info metsatehingute kohta kahele ametkonnale – metsamaterjali omandamise kohta maksuhaldurile ning raieõiguse ja metsamaterjali müügi kohta asukohajärgsele keskkonnateenistusele.

Alates 2007. aastast tuleb kõigil raieõiguse ja metsamaterjali müüjatel ning ostjatel esitada teatis kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile.

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise peavad esitama kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on müünud või ostnud metsamaterjali või raieõigust.

Teatis esitatakse Maksu- ja Tolliametile müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.


Teatise esitamise võimalused

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatist (vorm RMMOMT) saab esitada kas e-maksuameti/e-tolli kaudu või pabervormil.

Pabervormi on võimalik välja printida Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, kus on olemas ka vormi täitmise juhend. Samuti saab vormi väljatrükki küsida Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest.

E-maksuameti/e-tolli kaudu teatise esitamiseks on kaks võimalust: 

  1. elektroonilise vormi täitmine e-maksuametis/e-tollis, mis üksikute ostu- või müügitehingute puhul on kõige lihtsam viis teatise esitamiseks;
  2. vastavas formaadis andmetega faili laadimine.

Faili laadimist soovitame kasutada ettevõtetel, kellel on raamatupidamisprogrammist xml-faili moodustamise võimalus. Faili formaadiga saab tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel. 


Tähelepanu teatise täitmisel

  • Iga tehing tuleb teatisel kajastada eraldi real.
  • Kogused ja summad kirjutada täisarvudena (s.t  ilma komakohtadeta).
     Tagasi | Üles