Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormid 2010


 • Vorm A  "Residendist füüsilise isiku 2010. a tuludeklaratsioon"
 • Vorm E  "Residendist füüsilise isiku 2010. a ettevõtlusest saadud tulu"
 • Välismaalt saadud tulu
 • Vorm MM  "Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu"
 • Vorm MM lisa 1 "Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus"
 • Vorm MM lisa 2 "Ettevõtluse tuludest suuremate kulude arvestus"

Vormi A lisalehed:
Tabeli 5.1 lisalehtTabeli 8.1 lisalehtTabeli 9.1 lisaleht
Tabeli 5.2 lisalehtTabeli 8.2 lisalehtTabeli 9.2 lisaleht
Tabeli 5.3 lisalehtTabeli 8.3 lisalehtTabeli 9.3 lisaleht
Tabeli 6.1 lisalehtTabeli 8.4 lisalehtTabeli 9.4 lisaleht
Tabeli 6.3 lisalehtTabeli 8.5 lisalehtTabeli 9.5 lisaleht on kehtetu alates 01.01.10
Tabeli 6.4 lisalehtTabeli 8.6 lisalehtTabeli 9.6 lisaleht
Tabeli 7.1 lisalehtTabeli 8.7 lisalehtTabeli 9.7 lisaleht
Tabeli 7.2 lisalehtTabeli 8.8 lisalehtTabeli 9.8 lisaleht
Tabeli 7.3 lisalehtTabeli 8.9 lisalehtTabeli 9.9 lisaleht
 Tabeli 8.10 lisaleht 

Juhendid
Residendist füüsilise isiku 2010. a tuludeklaratsiooni täitmise lühijuhendKakskeelsed vormid ja vormide täitmise juhendid

 • eesti ja vene keeles
  Vorm A  "Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon" 
  Vorm E  "Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu"
  Vormi A  täitmise juhend
   
 • eesti ja inglise keeles
  Vorm A  "Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon" 
  Vorm E "Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu"
  Tables 8 and 9.9  Välismaal saadud tulu ning välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed /Income derived outside Estonia and social security contributions and payments made abroad
  Vormi A täitmise juhend / How to fill in form A 

   
 • Vorm A1 "Mitteresidendi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud" (EST/ENG)
  Vorm E1 "Mitteresidendi tulu ettevõtlusest Eestis" (EST/ENG)
  Vorm V1 "Mitteresidendi kasu Eestis asuva vara võõrandamisest" (EST/ENG) 

 

 
Eelmiste maksustamisperioodide tuludeklaratsioonid

 Tagasi | Üles