AEO uudised


02.08.2012

C-TPAT ja AEO programmide vastastikuse tunnustamise lepingu rakendamine

Ameerika Ühendriikide (USA) tolli ja Euroopa Liidu (EL) ühise tollikoostöö komitee esindajad sõlmisid 04.05.2012. a kokkuleppe USA tolli ja kaubanduse terrorismivastase partnerlusprogrammi (C-TPAT) ja EL-i volitatud ettevõtjate programmi (AEO) vastastikuse tunnustamise kohta.

Vastavalt kokkuleppele saavad EL-is väljastatud AEOS ja AEOF sertifikaatide omanikud USA-s samu soodustusi, mida seal asutatud volitatud ettevõtjad. Selline kohtlemine tähendab eelkõige seda, et inspekteerimiste ja kontrollide tegemise aluseks olevas riskihinnangus võetakse arvesse ettevõtja AEO staatust, et hõlbustada selliste ettevõtjate kauplemist, kes on investeerinud tarneahela turvalisusesse. 


Loe veel

26.06.2012

Uued AEO suunised

Euroopa Komisjoni koduleheküljel on avaldatud uued suunised AEO standardite ja kriteeriumite kohta. Hetkel on dokument vaid inglise keeles, kuid peagi valmib ka eestikeelne versioon.

05.04.2011

Lepingud kolmandate riikidega

Käesolevaga Maksu- ja Tolliamet informeerib, et Euroopa Ühendus sõlmib vastastikuse tunnustamise lepinguid volitatud ettevõtja (edaspidi AEO) staatuses isikute või AEO-le sarnaste programmide tunnustamise osas ühenduseväliste riikidega (kolmandate riikidega). Esimene leping on juba sõlmitud Jaapaniga. Järgmistena ootab ees lepingu sõlmimine Norra, Šveitsi, USA, Hiina ja Kanadaga. Soovi lepingu sõlmimiseks on avaldanud ka Lõuna-Korea ning Türgi. Lepingu sõlmimise eesmärk on lepinguosalistes riikides tunnustada vastastikku AEO staatuses isikuid, võimaldamaks neile tolliformaalsuste teostamisel soodustuste saamist.


Loe veel

17.08.2010

Ühtse enesehindamise küsimustiku kasutusele võtmine

22.01.2010

AEO hetkeseis ja arengud

01.10.2008

MTA andis esimese volitatud ettevõtte staatuse DHL Estoniale

20.06.2008

Volitatud ettevõtjate nimekiri

Tagasi | Üles