e-maksuameti/e-tolli arvestussüsteemis esinevate lühendite selgitused

Lühendid nõudeliigi järgi
LühendSelgitus
FTMFüüsilise isiku tulumaks
KTMKinnipeetud tulumaks
JTMErijuhtude tulumaks
SMSotsiaalmaks
KOPKogumispensionimakse
TKTöötuskindlustusmakse
HMHasartmängumaks
KMKäibemaks
TMTollimaks
AAAlkoholiaktsiis
TATubakaaktsiis
KAKütuseaktsiis
EAElektriaktsiis
MAMuu aktsiis
PAPakendiaktsiis
RVMRaskeveokimaks
MMMaamaks
INTRIntress
SRSunniraha
RTRiigitulud
TRTrahv
MKMenetluskulu
OTOksjonitasu
KNKahjunõue
LVLaovarutasu
TASTasandusintress
RVAVälisriikide abipalved
RVAIVälisriikide abipalve intress
RVATVälisriikide abipalve trahv
RVAIAVälisriikide abipalve MTA intress
KTKohtutäituri arestinõue
TTTeenustasu nõuded
KKJSSaastetasu jäätmed
KKMRRessursitasu maavarad
KKOSSaastetasu välisõhk
KKVRRessursitasu vesi
KKVSSaastetasu vesi
MMA 784Müügimaks (Tallinnas)

 

Lühendid alusdokumendi järgi
LühendSelgitus
AJATAjatamise otsus
INKKliendi intressiarvestus
INIntressinõue (MTA)
INYIntressinõue (MTA, täissummana)
KNKahjunõue
MOMaksuotsus
MMTMaamaksuteade
OJTOksjonitasu
RMTRaskeveokimaksu teatis
SNOSunniraha tasumise korraldus
TRHOTrahviotsus
FATFIE avansilise tulumaksu teatis
FASFIE avansilise sotsiaalmaksu teatis
RTORiigituludesse kandmise akt
HMAHasartmängumaksu maksumärkide väljastamise akt
VRAVälisriigi abipalve põhimaks
VRIVälisriigi abipalve intress
VRTVälisriigi abipalve trahv
INRIntressinõue (MTA - RVA)
KTNKohtutäituri arestinõue
LVOLaovarutasu maksuteade
FIDEKFüüsilise isiku tuludeklaratsioon
TSDTulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
HMDHasartmängumaksu deklaratsioon
HMLDHasartmängumaksu deklaratsioon loteriile
KMDKäibedeklaratsioon
TDTollideklaratsioon
AADAlkoholi aktsiisideklaratsioon
AA5D5-päevane alkoholi aktsiisideklaratsioon
TADTubaka aktsiisideklaratsioon
TA5D5-päevane tubaka aktsiisideklaratsioon
KADKütuse aktsiisideklaratsioon
KA5D5-päevane kütuse aktsiisideklaratsioon
PADPakendi aktsiisideklaratsioon
ELTDELi sisene transpordivahendi ostu deklaratsioon
MRFDMitteresidendi FIDEK
FIDEPFüüsilise isiku pankroti tuludeklaratsioon
SHSundtäitmise hoiatus
JTAJaotumise akt
ERAEraldumise akt
KOKustutamise otsus
MMAMahakandmise akt
TGOKTagastusotsus (eriotsus)
TGO ja TGOVTagastusotsus
VAVaie
VAOVaideotsus
KHOKohtuotsus
YAÜhinemisakt
YOKÜmberkandeotsus (eriotsus)
YOÜmberkandeotsus
TTTagastustaotlus
YTÜmberkandetaotlus
YSÜmberkandetaotlus (ametnik)
KLMAkt KrMS § 219 lg 2 alusel
STSaldoteatis
MTOMaksusumma tagasimakse otsus
ALGAlgsaldo
INTIntressinõue tagastusotsusest (MTA)
MIGNõue migreerimisest 1.01.2006 - 23.12.2008
VTSDTSD kuni 31.12.1999
TTATeenustasu katmise akt
SPSaldopäring
KKVDVee erikasutusluba
KKJDJäätmete saastetasu
KKMDMaavara kaevandamisõiguse tasu
KKODVälisõhtu saastetasu
KKKDKompleksluba
KKTDKaevise kaevandamisõiguse tasu määramine 

 

Muud lühendid
LühendSelgitus
NINõude lisamine (+ summa)
NTINõude lisamine (- summa)
NSNõude suurendamine
NTVNõude vähendamine
NYNõude tühistamine (- summa)
NTYNõude tühistamine (+ summa)
NKNõude vähendamine tagastusnõude arvelt
NTKTagastusnõude vähendamine nõude vähendamiseks
NTETagastusnõue ettemaksukontole
NUNõude üleviimine (+ summa)
NUYNõude üleviimine (+ summa) tühistus
TLSTulu (+ summa)
TLVTulu (- summa)
NKMNõude vähendamine tagastusnõude arvelt - erinevad alusdokumendid
NKMYTühistus: Nõude vähendamine tagastusnõude arvelt - erinevad alusdokumendid
NTKMTagastusnõude vähendamine nõude vähendamiseks - erinevad alusdokumendid
NTKMYTühistus: Tagastusnõude vähendamine nõude vähendamiseks - erinevad alusdokumendid
TTasumine
TYTasumise tühistamine
TKKolmandate osapoolte nõuete tasumine
TKYKolmandate osapoolte nõuete tasumise tühistus
EMÜmberkanded ettemaksukontodel
EMYÜmberkanded ettemaksukontodel tühistus
LELaekumine ettemaksukontole
LEALaekumine ettemaksukontole annulleerimine
LEYLaekumine ettemaksukontole tühistus
LKSularaha kassast ettemaksukontole
LKYSularaha kassast ettemaksukontole tühistus
LSELaekumiste selgitamine ettemaksukontole
LSEYLaekumiste selgitamine ettemaksukontole tühistus
LKKSularaha kassast kogumiskontole
LKKYSularaha kassast kogumiskontole tühistus
YTTagastustaotluse täitmine ettemaksukontolt
YKKogumiskontolt ülekanne
YTYTagastustaotluse täitmise ettemaksukontolt tühistus
YKYKogumiskontolt ülekande tühistus
BTBilansivälise nõude tasumine
BTYBilansivälise nõude tasumise tühistus
BIBilansivälise nõude lisamine (+ summa)
BNYNõude tühistamine
BKMBilansivälise nõude mahakandmine
PTPTehingupartneri koodi muutus
MKKKustutamine
MKKYKustutatud nõude ennistamine
MPKehtivuse peatamine
MPYKehtivuse ennistamine
NVKSaldo üleviimine teisele nõudele
NSKSaldo üleviimine teisele nõudele

 

 Tagasi | Üles