01.07.2013

Laevade sisenemis- ja väljumiskorraldus alates 01.07.2013

Alates 1. juulist 2013 võtab Maksu- ja Tolliamet kasutusele uue mereinfosüsteemi EMDE (Estonian Maritime Document Exchange), mille tulemusel muutub laevade sisenemist ja väljumist puudutav töökorraldus sadamates. Alates sellest kuupäevast peavad laeva kaptenid või agendid esitama laevade saabumise ja väljumise kohta IMO-FAL vormid ning teavitused. Kaubaga seotud dokumente (julgeolekuandmed, saabumisteated, väljumisteated, manifestid, loendid) on lubatud veel kahe aasta jooksul ehk kuni 1. juulini 2015 esitada EMDE-sse või otse tolli andmetöötlussüsteemidesse.  


Loe veel

16.03.2012

Alates 17.06.2012 jõustub Tolliliidu otsus

Alates 17.06.2012 jõustub Tolliliidu (Valgevene Vabariik, Kasahstani Vabariik, Vene Föderatsioon) otsus „Eelneva kohustusliku informeerimise kehtestamisest Tolliliidu tolliterritooriumile autotranspordiga sisseveetavatele kaupadele".

07.01.2011

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

9. jaanuaril 2011 jõustus rahandusministri 2010. aasta 30. detsembri määrus nr 38 "Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine".


Loe veel

30.09.2010

ICSi ja ECSi pehme rakendamine alates 01.01.2011

1. juulil 2009. aastal rakendusid Euroopa Liidus julgeoleku ja turvalisuse meetmed üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes. Selleks, et tagada ühiskonna kaitse asjakohaste riskipõhiste kontrollimeetmete kaudu, rakendati Euroopa Liidus impordi kontrollisüsteem (ICS) ning täiendati ekspordi kontrollisüsteemi (ECS) ja transiidi andmevahetuse süsteemi (NCTS).


Loe veel

Tagasi | Üles