Kauba ekspordi ja väljumise suunised

Euroopa Komisjoni poolt koostatud kauba ekspordi ja väljumise suunised (vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2005) kirjeldavad ekspordi tollideklaratsiooni ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamisega seonduvaid kohustusi ja toiminguid, vabastusi deklaratsioonide esitamisest, deklaratsioonide esitamise tähtaegu, andmekoosseise jne.

Dokument tõlgitakse eesti keelde Euroopa Komisjoni poolt ja tõlked avaldatakse nende valmimisel.
 

Kauba ekspordi ja väljumise suunised vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2005 (inglise keeles) ja selle lisad: