Uued tolliasutuste koodid sisenemisformaalsustel

Alates 7. aprillist on ICS-is ja IMF-is kasutusel uued tolliasutuste koodid vabatsooni meritsi saabunud kaupade sisenemisformaalsuste läbiviimiseks. Muuga vabatsooni jaoks võetakse kasutusele tolliasutuse kood EE1241EE ja Sillamäe vabatsooni jaoks kood EE5131EE. Sisenemisformaalsusteks loetakse sisenemise ülddeklaratsiooni, manifesti, kaupade loendi, saabumisteate ja kaupade esitamise teate tollile esitamist.

Uusi koode märgitakse ICS-is ja IMF-is järgmiselt:

 1. Kaupade saabumisel otse kolmandast riigist märgitakse ENS-i andmeväljale “Esimese saabumiskoha kood” (office of first entry) tolliasutus EE1241EE või EE5131EE. Andmevälja “Esitamise tolliasutus” (office of lodgement) ei täideta. Uusi tolliasutuse koode tuleb kasutada ka teise liikmesriiki esitatud ENS-idel, kui nimetatud uued tolliasutused on järgmise sisenemistolliasutuse rollis (office of subsequent entry).
   
 2. Kaupade saabumisel teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist märgitakse manifesti andmeväljale “Esitamise tolliasutus” tolliasutuse kood EE1241EE või EE5131EE.
   
 3. IMF-is esitatud saabumisteatel või kaupade esitamise teatel tuleb andmeväljale “Esitamise tolliasutus” märkida sama tolliasutus, mis ENS-il, manifestil või loendil. 
   
 4. Kui kaup, mis pidi algselt saabuma vabatsooni, siseneb Eestisse ümbersuunamise tõttu muu sadama kaudu, tuleb enne kaupade esitamise teate või saabumisteate tollile esitamist korrigeerida vastavalt ka ENS-i, manifesti või loendit. Sama nõue kehtib juhtudel, kui ümbersuunamine toimub vabatsooni sadamast muusse sadamasse.
   
 5. Väljaspool vabatsooni asuvatesse sadamatesse sisenevate laevade vormistamisel tuleb Põhja maksu- ja tollikeskuses kasutada Paldiski teeninduskoha EE1160EE, piirikontrollitalituse EE1111EE või Veose teeninduskoha EE1210EE (sh Muuga sadama vabatsooni mittekuuluv osa) tolliasutuse koodi, sõltuvalt sisenemise sadamast. Ida maksu- ja tollikeskuses tuleb väljaspool vabatsooni asuvatesse sadamatesse sisenemisel kasutada Sillamäe tollipunkti koodi EE5130EE (sh Sillamäe sadama vabatsooni mittekuuluv osa).

Uute tolliasutuste koodide kasutuselevõtmine võimaldab Maksu- ja Tolliametil oluliselt kiirendada vabatsooni saabunud kaupade sisenemisformaalsusi.