Pan-Euroopa – Vahemeremaade sooduspäritolureeglites töötlemisreeglite uuendamine

Alustatud on pan-Euroopa – Vahemeremaade lepingutes päritolureeglite, sealhulgas töötlemisreeglite, uuendamisega. 
 
Lisatud dokumendis on toodud töötlemised/toimingud, mida on vaja teostada materjalidega, mis ei pärine seda töötlevast riigist või pan-Euroopa – Vahemeremaade kumulatsiooniga hõlmatud riigist, et kaup saaks töötleva riigi päritolu.

Põhjendatud kommentaarid ja ettepanekud dokumendi kohta palume edastada 11. maiks 2011 MTA tariifide talituse peaspetsialistile Aimi Pihelile e-posti aadressil aimi.pihelemta.ee.


21. aprill 2011