Mõned EL riigid säilitavad liitujatele tubakatoodete sisseveo senised piirangud


Viis Euroopa Liidu liikmesriiki: Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa ja Suurbritannia on teatanud seniste tubakatoodete sisseveo piirangute säilitamisest reisijatele uute liikmesriikide suhtes.

Tubakatoodete sisseveo piirang säilitatakse uutele liikmesriikidele: Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia ja Poola.

Eeltoodud liituvatest riikidest tubakatoodete sisseviimisel Soome, Rootsi, Taani, Saksamaale ja Suurbritanniasse säilivad piirangud võrdväärsetena kolmandatest riikidest saabuvatele tubakatoodetele.

Üldreeglina on ühendusevälisest riigist maksuvabalt lubatud sisse tuua kas 200 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 250 grammi närimistubakat või 250 grammi suitsetamistubakat. Maksu- ja Tolliamet palub enne reisi siiski tutvuda ka vastava riigi tollieeskirjadega.

Kuna uutel liitujatel on erandina lubatud kehtestatud tähtajani edasi lükata miinimum aktsiisimaksu kohaldamist teatud tubakatoodetele, on sama erandiga seoses ka praegustele liikmesriikidele tagatud võimalus säilitada nimetatud tubakatoodete aktsiismaksuvabal sisseveol uutest liikmesriikidest samad koguselised limiidid, nagu rakendatakse nende toodete impordi puhul kolmandatest riikidest.

Üleminekuperioodi tähtajad on riigiti erinevad jäädes vahemikku 31. detsember 2006 - 31. detsember 2009. Eestis on sigarettide ja suitsetamistubaka osas üleminekutähajaks 31. detsember 2009.

1. maist kehtima hakkavate tollieeskirjade järgi võib ühendusesisesel vähemalt 18. aastasel reisijal ühe kalendripäeva jooksul, kes saabub Eestisse teisest liikmesriigist olla temaga liikuvas pagasis isiklikuks kasutamiseks kaasas tubakatoodetest 800 sigaretti, 400 sigarillot, 200 sigarit, üks kilogramm suitsetamistubakat ja üks kg närimistubakat.

Alkoholi võib Euroopa Liidu riigist kaasa tuua: 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega üle 22 protsendi, veini kuni 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini olla kuni 60 liitrit, õlu kuni 110 liitrit ja muud alkoholi alkoholisisaldusega alla 22% kuni 20 liitrit.

Ühendusevälisest riigist on maksuvabalt lubatud sisse tuua kas 200 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 250 grammi närimistubakat või 250 grammi suitsetamistubakat. Kangeid alkohoolseid jooke, mille kangus ületab 22 protsenti, on lubatud sisse tuua üks liiter või alkohoolseid jooke kangusega alla 22 protsendi kaks liitrit (sh.vahuvein, liköörvein). Veini on Euroopa Liidu välistest riikidest sisse tuua lubatud kaks liitrit. Õlu on lubatud sisse tuua 175 euro ulatuses, mis on ühtlasi kogu imporditava kauba maksuvaba väärtuseline piirnorm.

Liis Plakk
Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja
6967906
5210550Tagasi | Üles